You are currently viewing Beregning av kostnad ved lading av elbil i hjemme

Beregning av kostnad ved lading av elbil i hjemme

Beregning av kostnaden ved lading av elbil er enkelt. Det er imidlertid faktorer du må være kar over. En må tenke på at ved lading er det en kostnad på 10-25% ved ladeprosessen i seg selv.

I dette eksempelet kalkulerer vi kostnaden med å lade  20kwH og en strømpris på 1,25 NOK per kWh.

Kostnaden ved å lade kalkuleres med følgende formel:

kwh * strømpris = Ladekostnad

Når du tar med kostnaden for tap av strøm under ladeprosessen, ender vi med følgende formel.

(kwh/100*15) * strømpris = Kostnad inkludert strømtap

23*1,25 = 28,75 NOK

Legg igjen en kommentar